top of page
  • Foto van schrijverBudgetFix

Technisch of economisch total loss?


Wat is nu het daadwerkelijke verschil tussen technisch en economisch total loss? De gemiddelde mens zegt dan dat het product niet meer te repareren is. Echter dekken deze bewoordingen slechts de helft van de lading. Dat het product niet meer te repareren is, heeft betrekking op het onderdeel ‘technisch’ total loss.

Bij technisch total loss moeten we denken aan een product welke door omstandigheden dermate defect is geraakt dat het repareren ervan gewoonweg niet meer mogelijk is. Dit kan komen door het feit dat de reparatie niet uitgevoerd kan worden of dat de onderdelen welke voor de betreffende reparatie nodig zijn, niet (meer) verkrijgbaar zijn. Dat onderdelen niet (meer) verkrijgbaar zijn kan komen als oorzaak hebben dat het betreffend toestel dermate op leeftijd is dat de onderdelen niet meer worden geproduceerd of dat de onderdelen voor het betreffend product nooit in productie zijn gekomen.

Naast technisch total loss hebben we echter ook ‘economisch total loss’. In dit geval kan het product wel gerepareerd worden, maar dan zijn de herstelkosten hoger dan een nieuw vergelijkbaar product.

Stel een product heeft een waarde van €700,- en na een ongeval is de waarde van het (defecte) product slechts €300,-. Indien de herstelkosten van het product €500,- zijn is de rekensom snel gemaakt. De herstelkosten plus de waarde van het defecte product maken een totaal van €800,-. Deze kosten zijn hoger dan het bedrag van €700,- van het product op het moment voor het ongeval.

Dagwaarde versus restwaarde Om deze rekensom te verduidelijken zullen we dit verhaal verduidelijken met de termen die bij deze bedragen horen. Het bedrag van €700,- is de dagwaarde van het product, dit is de waarde van het product voor het ongeval en in werkende staat. Deze waarde wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de prijzen welke voor het betreffend product worden gevraagd in diezelfde staat. Dit wordt onder meer bepaald door de staat van het product, de leeftijd en de staat van het onderhoud. Ook medebepalend is de populariteit van het product en de accessoires welke bij het product zitten. Het bedrag van €300,- is de zogenaamde restwaarde, dus de waarde van het product na het ongeval. De restwaarde wordt bepaald aan het hand van de prijzen welke de opkopers van defecte producten bieden voor uw defecte product.

Maar in welk opzicht speelt het onderscheid tussen technisch en economisch total loss van een product een rol? Bij technisch total loss is het verhaal duidelijk en kan het product niet gerepareerd worden. In dit geval kan er niets worden gedaan om het product te herstellen. Bij economisch total loss is door de bomen het bos niet altijd duidelijk te zien. In dit geval hoeft de eigenaar niet altijd afscheid te nemen van zijn product. Na overleg met de klant wordt nagegaan wat de beslissing van de klant is.

Wat kunnen wij voor u betekenen? BudgetFix is een bedrijf welke een eerlijk advies probeert uit te brengen naar de klant toe. Indien u een defect toestel heeft, kunt u deze bij ons aanbieden ter onderzoek. Na onderzoek maken wij een diagnoserapport welke bestaat uit drie onderdelen, te weten de oorzaak van het defect, de herstelkosten en of het herstel rendabel is. Wij brengen u als klant op de hoogte van de vrijblijvende prijsopgave. Indien het product te herstellen is en u akkoord gaat met de herstelkosten, zullen wij het product zo snel mogelijk herstellen. Ook kunnen wij een offerte of factuur verzorgen welke u kunt indienen bij uw verzekeringsmaatschappij welke u schadeloos stelt, eventueel onder aftrek van en stukje ‘eigen risico’.

BudgetFix geeft een eerlijk persoonlijk advies of de reparatie zinvol is. Echter is de eindbeslissing altijd aan de klant. Indien u een emotionele waarde hecht aan het product en het product alsnog wilt laten herstellen, dan kunnen wij dat uiteraard voor u realiseren. Indien de herstelkosten voor u te hoog zijn of het toestel is technisch of economisch total loss, brengen wij geen onderzoekskosten in rekening. In dat geval kunt u het product kosteloos bij ons ophalen of wij kunnen het product milieuvriendelijk voor u vernietigen. Ook kunnen wij een total loss verklaring verzorgen voor uw verzekeringsmaatschappij welke de dagwaarde van het product – eventueel verminderd met een stukje ‘eigen risico’ – aan u zal uitkeren.

Heet u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

615 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page